LØFTEHOLD - tunge løft

P3-CADDY-I-OPGAVE-003.jpg
P-3 løfteholdsbil bruges til løft har førstehjælps-, genoplivningsudstyr og AED

Opkald for assistance:
Opkald sker til Vagthavende på Akuttelefon 70 262 911
der alarmerer mandskabet 

Leveringstidspunkt:
Vagt, til hjælp ved fald i hjemmet kl. 08.00 – 08.00. året rundt. (24-7-365)

 
Leveringssteder:
I alle kommuner eller hvor private hjemmehjælper firmaer
arbejder i Region Hovedstaden og region nord-øst Sjælland


Rekvirent / tilkald
Det er kommunens- eller den private hjemmepleje der rekvirerer / tilkalder assistancen
til at hjælpe borgere, der er faldet i hjemmet fra gulv og op i stol eller i seng.


Tilkaldetid / antal personer pr. kald
Der kan max. gå 30 min fra udkald til assistancen er på klientens adresse.
Der vil altid ankomme 2 personer til assistancen. Der gives tilbagemelding til
rekvirenten når assistancen er udført.


Responstid for 2022 er på 5 minutter

P3-CADDY-I-OPGAVE-207.jpg

Assistancens udførsel
Assistancen udføres i overensstemmelse med arbejdstilsynets vejledning D.3.3.

”Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer”

Forsikring
Der vil være forsikringer der dækker mandskabet og patienten, hvis uheld mod
forventning skulle opstå.


Krav til vort personale
Personalet der udfører opgaven har relevant uddannelse mht. løfteteknik,
kan tale dansk og har en ren straffeattest. Mandskabet i assistancen har
naturligvis tavshedspligt.

KONTAKT OS
Der er en mulighed for at få en dialog med os om Tunge løft og
fast service på Beredskabets kontor telefon: 20 335 665 som kan ringes til i
kontortiden kl. 08.00 - 16.00.

AKUTBIL-P1-LOFT-002A.jpg
P1 løfteholdsbil på vej på arbejde

AKUTBIL-P1-LOFT-003A.jpg
Løftestykke er medtaget

AKUTBIL-P1-LOFT-004A.jpg

Beredskabets kontor telefon: 20 335 665 som kan ringes til i
kontortiden kl. 08.00 - 16.00.