KRISEHÅNDTERINGS kursus

 Logo.jpg

Kursus i krisehåndtering

For ledere og nøglepersoner i virksomheder, institutioner og foreninger.

Effektivt kursus i håndtering af akut opstående kriser med fokus
på tilbagevenden til normal tilstand – hurtigst muligt.

Historien har igen og igen vist, at produktion og service er
sårbar overfor akutte alvorlige hændelser, hvor det er vanskeligt
og tager forholdsvis lang tid at genetablere daglig drift og derfor
koster mange resurser.

Udbetalte forsikringspenge kompenserer muligvis for en del af
tabet, men de menneskelige omkostninger er ofte meget store.
Derfor skal du være forberedt.

Du skal ikke løse krisen alene, derfor er det vigtigt dels at kende de aktører, som kan og vil hjælpe dig med at håndtere en uvant
situation og dels vide, hvordan du selv reagerer, organiserer og fungerer i en krisesituation. 

NCB safety

KONTAKT OS

Beredskabets kontor telefon: 20 335 665
som kan ringes til i kontortiden kl. 08.00 - 16.00.

Logo.jpg