KRISEHÅNDTERINGS kursus

 Logo.jpg

Kursus i krisehåndtering

For ledere og nøglepersoner i virksomheder, institutioner og foreninger.

Effektivt kursus i håndtering af akut opstående kriser med fokus
på tilbagevenden til normal tilstand – hurtigst muligt.

Historien har igen og igen vist, at produktion og service er
sårbar overfor akutte alvorlige hændelser, hvor det er vanskeligt
og tager forholdsvis lang tid at genetablere daglig drift og derfor
koster mange resurser.

Udbetalte forsikringspenge kompenserer muligvis for en del af
tabet, men de menneskelige omkostninger er ofte meget store.
Derfor skal du være forberedt.

Du skal ikke løse krisen alene, derfor er det vigtigt dels at kende de aktører, som kan og vil hjælpe dig med at håndtere en uvant
situation og dels vide, hvordan du selv reagerer, organiserer og fungerer i en krisesituation. 

 • Formålet med Kursus i krisehåndtering er at træne dig
  til selv at tænke og handle rationelt i tilfælde af en alvorlig,
  akut hændelse og kunne samarbejde også tværfagligt
  med kollegaer og andre aktører. Kurset er et supplement
  til jeres beredskabsplan, som skal sikre fortsat drift - så
  hurtigt som muligt.      
       
 • Kursusindhold består dels af en præsentation af eksterne aktører og deres ressourcer, teori om ledelse under pres og
  dels praktiske opgaver, hvor forskellige krisesituationer skal løses omkring et planspil. Du får tildelt forskellige roller og
  skal samarbejde med kollegaer og andre aktører. Eventuelle ændringer til jeres  beredskabsplan kan foretages på kurset
  på baggrund af dagens erfaringer.       
       
 • Tidsplan:
  Om formiddagen præsenteres aktørerne, deres roller samt kriseledelsens teori.
  Efter frokost bliver teorien afprøvet i praksis ved forskellige simulerede hændelser.
  Vi slutter med opsamling, justering af beredskabsplan og evaluerer dagens oplevelser.       
       
 • Kurset afholdes ofte lokalt og tilrettelægges efter aftale.

 • Erfaren Indsatsleder underviser.

NCB safety

KONTAKT OS

Beredskabets kontor telefon: 20 335 665
som kan ringes til i kontortiden kl. 08.00 - 16.00.

Logo.jpg