FIRMA profil

for
BEREDSKABET ApS

flag-BEREDSKABET-005.jpg
Beredskabets flag, sat op i flagstangen

BEREDSKABET ApS er et firma startet 9. juli 2016,
Danske brandvæsener har været igennem er reorganisering, hvilket
har medført, at de lokale og nærværende beredskaber
er blevet
sammenlagt til 24 store beredskaber i Danmark.

Denne sammenlægning har i nogen grad påvirket nærheds-princippet,
samt i nogen tilfælde har fået en vis indflydelse på de serviceopgaver
som beredskabet udfører for kommunerne.

På baggrund af denne afmatning af serviceopgaver som
beredskabet / brandvæsenet tidligere har leveret til kommunerne kan ses:

Oversigt over opgaver som kan klares af
BEREDSKABET ApS

Har kommunen eventuelt andre ønsker vedrørende løsning af
service- eller beredskabs opgaver står vi gerne til rådighed for
en nærmere drøftelse.
P3-CADDY-I-OPGAVE-003.jpg

BEREDSKABET ApS formål er at udøve virksomhed
indenfor assistance, redning samt sundheds- og andre
relaterede serviceområder.
Primær opgaven skulle være hjælp til kommuner om at få
de tunge løfteopgaver af ældre / handicappede borger som
er faldet i eget hjem også til private hjemmeplejefirmaer.
Yde l
iggende og siddende sygetransportkørsel for kommuner, 
forsikringsselskaber og borgere der er selvbetalende
BEREDSKABET ApS har der igennem en stor erfaring i

at håndtere patienter, borgere / klienter. 

RUST-L-01-RI-005.jpg
BEREDSKABET ApS har en rustvogn udstyret med harlekinbåre til at køre
på trapper. Her assisteres bedemænd med nedbærring og rustkørsel
ved afhentning af døde.

 BAERESTOL-1.jpg

BEREDSKABET ApS kan tilbyde følgende:

1.: Løfteholdsbil
Bruges ved tunge løfteopgaver og kan 
sammen
med hjemmeplejen afhjælpe småskader som den ældre / handicappede borger

kan have pådraget sig ved
faldet. Køretøjet er udstyret med AED, genoplivningskuffert
og førstehjælpstaske.

P3-CADDY-I-OPGAVE-207.jpg

2.: Fejeblad

Beredskabet ApS har indkøbt et fejeblad til afhentning af egne køretøjer 
 I1-DAF-redningsvogn-017.jpg I1-DAF-redningsvogn-0012AA.jpg

3.: Siddende Sygetransport

Transport af ikke Regionspatienter, altså hvor kommunen selv skal betale
for kørsel eks. fra bopæl til kommunens interne plejehjem, fra plejehjem
til andet plejehjem eller til ambulante behandlinger hvor
Regionens Præhospitale tjeneste ikke dækker. Borgere der selv skal betale kan
også 
rekvirere kørsel på telefon 20 335 665.

     T22-SYGETRANSPORT-005.jpg T22-SYGETRANSPORT-003.jpg

4.:
Liggende Sygetransport (Transportambulance)

Transport af ikke Regionspatienter altså hvor kommunen selv skal betale for
kørsel 
eks. fra bopæl til kommunens interne plejehjem, fra plejehjem
til andet plejehjem eller til ambulante behandlinger hvor
Regionsambulancer ikke dækker.
Borgere kan selv rekvirere hvis de selv skal betale for befordringen.

    AT51-01A.jpg T50-SYGETRANSPORT-021.jpg

 5.: Vandskade

Til afhjælpning BEREDSKABET ApS er i besiddelse af motorpumper,
dykpumper og pumper på brandbiler. Vi har vandstøvsugere på vores
vandskadetrailer Det betyder at vi kan afhjælpe et akutopstået
problem for ældre / handicappede borger som ikke selv er i stand
til at kunne afhjælpe situationen.

VAND-014.jpg

6.: BEREDSKABET ApS

Kan tage opgaver som Brand- og førstehjælpsvagter ved store events,
motorløb, byfester og større arrangementer som koncerter mm.
Her i blandt har vi erfaring med Ballerup kræmmerfestival.

    BALLERUP-2016-1752.jpg  BALLERUP-2016-1820.jpg
     Førstehjælpshold og Brandhold til Events. Ballerup kræmmerfestival her
med førstehjælp med ATV

7.: BEREDSKABET ApS
Yder også konsulent og kursusvirksomhed. Brandteknisk rådgivning med
pladsfordelings-, og beredskabsplaner. Kursus i trafikrelateret
førstehjælp udvidet førstehjælp med AED, krisehåndtering og
elementær brandbekæmpelse.

BEREDSKABET ApS mandskab
Består af tidligere beredskabschefer og brandmænd
med 25 års erfaring i sagsbehandling, rådgivning, myndighedskrav
samt i erfaring i serviceopgaver udført af beredskabet for kommunerne.

Bestyrelsen for
BEREDSKABET ApS

BEREDSKABETS kontortelefon:  20 335 665 
som kan ringes til i  kontortiden kl. 08.00 - 16.00.
Udenfor kontortid sker opkald til Vagthavende på
Akut-
vagttelefon 70 262 911